Nieuwe wonen tent van Laurenshout

Dag van het Nieuwe Wonen op Oude Boerderijen

Laurenshout is initiator en organisator van de Dag van het Nieuwe Wonen op Oude Boerderijen, een kleinschalige informatiebeurs met praktische informatie over wonen, restaureren en duurzaam verbouwen met respect voor de historie van boerderij, erf en landschap.

Dag van het Nieuwe Wonen

Deelnemers zijn een select aantal ambachtelijke bedrijven en vaklieden en organisaties op het gebied van monumentenzorg, landschap en duurzaamheid. Behalve de stands van de deelnemers is er een programma met inhoudelijke lezingen, rondleiding en spreekuur.

Dag van het Nieuwe Wonen

Deze Dag vond tot nu toe vier keer plaats (2011, 2012, 2013 en 2015), mede in samenwerking met ontwerpbureau Kiemkracht en Boerderijenstichting Groningen. Deelnemers waren o.a. Monumentenwacht, Landschapsbeheer Groningen, stichting Monument en Materiaal, Restauratoren Vereniging Noord en vele ambachtelijke bedrijven.

Voor meer informatie over de deelnemers en het programma van de laatste editie in 2015, zie www.hetnieuwewonenopoudeboerderijen.nl

Dag van het Nieuwe Wonen